Odtülüler Lisesi Eryaman

Birçok açıdan bakıldığında lise eğitimi, belki de öğrenim hayatının en önemli dönemidir. Çünkü lise dönemi, temel eğitimin alındığı ilk ve orta okul dönemi ile, bireyin gelecek yaşantısında son derece büyük bir öneme sahip olan üniversite eğitimi arasında bir köprü vazifesi görür. Lise döneminde alınacak iyi bir eğitim sayesinde, öğrencilerin hedefledikleri üniversiteye yerleşmeleri çok daha kolay bir hal alır. Lise eğitiminin önem arz ettiği diğer bir nokta ise kişisel gelişimdir. Çünkü lise dönemi, öğrencilerin kişiliklerinin oturmaya başladığı ergenlik dönemine denk gelir. Bu nedenle, lise eğitimi süresince öğrenciye verilecek olan akademik eğitim kadar, kişisel gelişim noktasında yapılacak katkılar da son derece önemlidir.

Ülkemizde lise seviyesinde eğitim verilen kurumlar iki ana kategoriye ayrılır. Bunlar devlet liseleri ve özel liselerdir. Devlet liselerinin eğitim kalitesi her geçen yıl daha da artış gösteriyor. Ancak genel itibariyle bakıldığı zaman, hem üniversite hem de lise giriş sınavında yüksek başarı gösteren öğrencilerin birçoğunun özel liselerden veya kolejlerden mezun olduğu görülür. Elbette bu durum tesadüf değildir. Bu durumun en büyük nedeni, özel liselerde sınıf mevcutlarının 6 ile 10 öğrenciden oluşmasıdır. Böylece her bir öğrenci ile birebir ilgilenme ve gelişimini gözlemleye bilme imkanı oluşur. Ancak devlet okullarında yüksek sınıf mevcutları nedeniyle böyle bir durum genellikle söz konusu değildir.

Ülkemizde özellikle de nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlerde tercih edilebilecek birçok özel lise sunulur. Odtülüler Lisesi Eryaman bölgesinde hizmet veren özel liselerden bir tanesidir. Lise tercihi yapılırken seçici davranılması, öğrencinin hem sınavlarda hem de okul derslerinde göstereceği başarıyı doğrudan etkiler. Ayrıca özel bir lisede okumanın diğer bir avantajı da yabancı dil eğitimidir. Hem iş hem de okul hayatındaki önemi nedeniyle İngilizce, birçok özel lisede temel yabancı dil olarak verilir. Bazı özel liselerde ise Almanca, Fransızca gibi dillerden herhangi biri, ikinci yabancı dil olarak belirlenmiştir. Bu da öğrencinin gelecekteki yaşantısı için son derece önemlidir. Ayrıca birçok özel lisede, öğrencinin akademik ve dil gelişiminin yanında sosyokültürel yöndeki gelişimi de desteklenir.

Eryamandaki Dershaneler

Dershaneler, ülkemizin eğitim sisteminin şekillenmeye başladığı 80’li yıllarda hayatımıza girmiş ve o günden bu yana milyonlarca öğrencinin hedeflerine ulaşmasındaki en büyük yardımcılardan biri olmuştur. Dershanelerin bu denli yaygın olmasında elbette merkezi sınavların belirleyici faktör olarak belirlenmiş olmasının büyük bir etkisi vardır. Çünkü dershanelerde genel itibariyle merkezi sınavlara yönelik çalışmalar yapılır. Bu çalışmalara hem üniversite giriş sınavları, hem de lise giriş sınavları dahildir.  Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde birçok dershane bulunur. Odtülüler Dershanesi Eryaman bölgesinde hizmet veren dershanelerden biridir. Bu dershaneler arasında seçim yaparken seçici davranılması, alınacak olan eğitimin kalitesini artırır. İyi bir dershane seçimi, özellikle de sınava hazırlık döneminde olan öğrenciler için son derece önemlidir.

Dershanelerin Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Dershaneler, her seviyeden öğrenciye hizmet verilen, merkezi sınavlara hazırlanmanın yanında okul derslerinde de başarı grafiğinin yükseltilmesini amaçlayan özel eğitim kurumlarıdır. Dershaneler, uzun yıllardan beri eğitim sistemimize entegre olmuştur. Bu dershanelerin genel olarak avantajlarından bahsetmek gerekirse,

  1. Zaman Yönetimi: Zaman, hem eğitim hem de iş hayatında başarının sağlanabilmesi için son derece önemli bir kavramdır. Etkin bir zaman yönetimi yapabilmek, öğrenme ve öğrenilenleri uygulayabilme noktasında birçok kolaylık sağlar. Bu nedenle dershanelerin birçoğunda rehberlik servisleri tarafından öğrencilerin gün içerisindeki süreyi daha verimli kullanabilmelerini sağlayacak çalışmalar yapılır.
  2. İyi Bir Akademik Eğitim: Dershaneler, okulda alınan eğitimi tamamlamak veya bir adım öteye taşımak amacıyla hizmet veren kurumlardır. Profesyonelce hizmet veren dershanelerde akademik kadro oluşturulurken, tüm eğitimcilerin alanında uzman kişiler olmasına dikkat edilir. Bu da öğrencilere verilen eğitim kalitesinin artmasını, buna bağlı olarak da başarı grafiğinin yükseltilmesini sağlar.
  3. Ders Dışı Etkinlikler: Dershane deyince akla ilk gelen kavramlardan biri de etüt çalışmalarıdır. Etüt çalışmaları, öğrencilerin konu eksikliklerinin giderildiği, ek soru çözümlerinin yapıldığı önemli etkinliklerdir. Ayrıca bazı dershanelerde ders dönemi dışında yaz kampı etkinlikleri de düzenlenir. Yaz kampı etkinlikleri sayesinde, öğrencilerin dönem içerisindeki yoğun ders çalışma temposuna ayak uydurmaları ve konular hakkında genel bir bilgi sahibi olmaları amaçlanır.

 

Odtülüler Eryaman

Hem üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan hem de okul derslerinde başarı yakalamak isteyen birçok öğrenci, kendisine akademik anlamda yardımcı olacak bir desteğe ihtiyaç duyar. Ülkemizde ise bu alanda göze ilk çarpan kurum, özel dershanelerdir. Bu durumda herhangi bir eğitimciden alınacak olacak özel takviye dersler de çözüm sunabilir ancak maliyet konusunu da göz önüne alındığı zaman birçok aile tercihini dershanelerden yana kullanır. Dershanelerin tek işlevi öğrencinin akademik seviyesini bir üst basamağa taşımak değildir. Gelişmiş dershanelerde, zaman yönetimi, hafıza tekniklerini kullanabilme, düzenli ders çalışmaya teşvik etme gibi kavramlar da en az akademik eğitim kadar önemsenir.

Diğer ülkeler ile kıyaslandığı zaman, ülkemizde öğrenci sayısının bir hayli fazla olduğu görülür. Bununla birlikte, eğitimin bir sonraki aşamasına geçişler ise genellikle merkezi sınavlar ile yapılır. Bu öğrenciler arasında sıkı bir rekabet ortamının oluşmasına neden olur. Dershaneler ise tam da bu noktaya devreye girerek, sınavlara hazırlanmaya sistematik bir bakış açısı kazandırırlar. Bu nedenle ülkemizde bu kurumlar oldukça sık rağbet görür. Ayrıca hemen hemen her şehirde tercih edilebilecek birçok dershane veya kurs merkezi bulunur. Odtülüler Eryaman şubesi de bunlardan biridir.

Dershanelere Olan Talep Neden Artıyor?

Hem dünyada hem de ülkemizde, dershane veya özel kurs merkezi adı altında hizmet veren kurumların popülerliği, her geçen yıl daha da artıyor. Bu durumun nedenlerinden bahsetmek gerekirse;

  • Eğitim kalitesi okuldan okula farklılık gösterir. Hatta mikro düzeyde incelendiği zaman, aynı okul içerisinde, farklı sınıflarda bile eğitim kalitesi farklılıklarına rastlanabilir. Bu noktaya dezavantaj yaşayan öğrenciler için dershaneler her zaman iyi bir alternatiftir.
  • Sınavlara iyi bir şekilde hazırlanabilmek veya akademik başarıyı yakalayabilmek, sadece ders çalışmak ile elde edilebilecek kavramlar değildir. Bu noktada öğrencilerin zaman yönetimini de aktif şekilde yapabilmesi gerekir. Dershaneler de bu noktada büyük avantaj sağlar.
  • Diğer bir nokta ise sınava yönelik yapılan etkinliklerdir. Birçok dershanede, sınava yönelik kamplar, deneme sınavları ve etüt çalışmaları düzenlenir. Bu etkinlikler de başarı grafiğini yükselten önemli unsurlardır.

Odtülüler Dershaneleri Eryaman

Dershaneler, öğrencilerin hem merkezi sınavlara daha iyi hazırlanmasını hem de okul derslerinde gösterdikleri performansın yükseltilmesini sağlayan, çok uzun zaman önce hizmet vermeye başlamış özel eğitim kurumlarıdır. Nüfus yapısı itibariyle ülkemiz, oldukça genç bir yapıya sahiptir. Bu da doğal olarak öğrenim gören öğrenci sayısının yüksek olmasına neden olmuştur. Hem öğrenci sayısının yüksek olması hem de ölçme ve değerlendirmenin sadece merkezi sınavlar üzerinden yapılması, akademik anlamda tamamlayıcı eğitim veren dershanelerin daha da yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu nedenle ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde, orta ve büyük ölçekli birçok dershane, öğrencilere ve velilere hizmet vermektedir. Odtülüler Dershaneleri ise, Eryaman bölgesine hizmet veren çok sayıdaki özel dershanelerden biridir.

Eğitimde Yeni Trend: Öğrenci Koçluğu

Geçmiş zamanlardaki sınav müfredatları ve ders içerikleri incelendiği zaman, genellikle ezbere dayalı bir yol izlenmiş olduğu görülür. Ancak bu durum günümüzde oldukça değişmiştir. Artık akademik başarının yolu, farklı bir perspektiften bakarak konu hakkında fikir sahibi olmaktan çok yorum yapabilmekten geçer. Bu durum, yeni nesil eğitim metotlarının oluşmasını tetiklemiştir.

Bu metotlardan biri de öğrenci koçluğu hizmetidir. Klasik eğitim anlayışında “sınıf” veya “grup” kavramı benimsenir ve bu doğrultuda hareket edilir. Ancak günümüz şartlarında bu mantalite ile sağlanacak olan eğitim, öğrencilerin rakiplerine karşı ön plana çıkmaları için yeterli değildir. Bu bilinç ile hareket eden dershanelerde, sınıf ve grup kavramının yerini “birey” kavramı almıştır. Bunun en büyük yansıması da öğrenci koçluğu hizmetidir.

Öğrenci koçluğu hizmeti, her öğrencinin öğrenme süresinin ve şeklinin farklı olduğu gerçeğine dayanarak geliştirilmiştir. Bu hizmet kapsamında öğrenci için en doğru olan ders çalışma süresinin ve şeklinin belirlenmesi sağlanır. Böylece belirlenen hedefe en kısa ve en doğru yoldan ulaşılması ve sahip olunan zamanının iyi bir şekilde değerlendirilebilmesi sağlanır.

Odtülüler Dershaneleri Eryaman bölgesinde öğrenci koçluğu hizmeti sunan az sayıdaki dershanelerden biridir. Ayrıca Odtülüler Dershaneleri, alanında uzman akademik kadrosu ve deneyimli rehberlik servisi ile de birçok öğrencinin sınav yolculuğundaki en büyük yardımcısı olur.

Eryaman Odtülüler

Akademik anlamda sağlanacak olan kazanım, bireyin gelecek yaşantısını bütünüyle etkileyebilmesi
nedeniyle son derece önemlidir. Okullar, öğrencilere temel akademik bilginin verildiği ilk basamak
olarak görülebilir. Dershaneler ise bu noktada destekleyici unsurdur. Öğrencilerin okulda yaşadığı
öğrenmede güçlük yaşama kaynaklı problemler, dershanelerde sağlanan yardım ile kolayca aşılabilir.
Tabi dershanelerin hem öğrenciye hem de velilere sundukları bununla sınırlı değildir.
Birçok kişi, dershaneleri akademik konuların tekrar edilmesini/daha iyi anlaşılmasını sağlayan eğitim
kurumları olarak bilir. Aslında bu durum kısmen doğrudur ancak en az akademik öğrenim kadar
önemli olan başka bir şey daha vardır; zaman yönetimi. Zaman, bir öğrencinin sahip olduğu en değerli
kavramdır. Başarılı öğrencilerin rutinleri incelendiği zaman, hepsinin zamanı iyi kullanabilmeye dayalı
oluşturulmuş bir programa göre hareket ettikleri görülür. Dershanelerde de bu bilgi doğrultusunda,
öğrenciye en uygun programın hazırlanması öncelikli amaçtır.
Modern eğitim anlayışının temelini oluşturan unsurlardan bir tanesi de veli ile sürekli etkileşim
halinde kalmak ve öğrencinin gelişiminin ev ortamında da desteklenmesini sağlamaktır. Bu nedenle
birçok başarılı dershanede olduğu gibi Eryaman Odtülüler dershanesinde de veli ile işbirliğine son
derece önem verilir. Bu nedenle düzenli olarak veri görüşme saatleri düzenlenir. Ayrıca birebir takip
sistemi kapsamında, öğrencinin akademik durumu hakkında da velilere sürekli bilgi verilir.
Başarıyı tetikleyen bir diğer unsur ise disiplin kurallarıdır. Bu nedenle Eryaman Odtülüler
dershanesinde her öğrencinin uymak zorunda olduğu bazı kurallar vardır. Bu kurallar genel olarak
ödevleri yerine getirmeme, derse geç katılma, ders ve etüt saatlerinde cep telefonu kullanma,
hazırlanan çalışma programını aksatma durumlarında uygulanacak prosedürlerden oluşur. Böylece
hem öğrencilerin sorumluluk bilincinin geliştirilmesi hem de ders esnasında dikkat ve konsantrasyon
eksikliğine neden olabilecek etkenlerin minimuma indirgenmesi amaçlanır.
Eryaman Odtülüler dershanesi, sunmuş olduğu öğrenci koçluğu ve geniş rehberlik servisi imkanlarıyla
da fark yaratır. Öğrenci koçluğu, yeni nesil bir yaklaşım olmakla birlikte, her bir öğrenciye bireysel
yaklaşmayı temel alarak başarı seviyesinin yükseltilmesini amaçlar. Ayrıca uzman rehber
danışmanlarımız aracılığıyla da öğrenciler için en uygun ders programı düzenli olarak belirlenir.

Odtülüler Dershanesi Eryaman

Dershaneler, ülkemizin eğitim sistemi ile iç içe geçmiş ve çok uzun zamandır faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarıdır. Dershanelerde genel olarak öğrenciler için son derece önemli olan merkezi sınavlara yönelik çalışmalar yapılır. Ayrıca öğrencinin okul derslerinde sergilediği performans grafiğinin yükseltilmesi de dershanelerin amaçları arasındadır. Ülkemiz, nüfus dinamikleri itibariyle son derece genç bir yapıya sahiptir. Bu da öğrenci sayısının bir hayli yüksek olduğu anlamına gelir. Öğrenci sayısının fazlalığı hem rakip sayısının artmasına hem de okul ortamındaki eğitim kalitesinin düşmesine neden olabilir. Dershaneler de bu noktada devreye girerek öğrencilerin maruz kaldığı eksiklikleri gidermeye çalışır.

Öğrencilerin ve velilerin tercih edebileceği birçok özel dershane bulunur. Tüm eğitim kurumlarının olduğu gibi dershane seçimi de son derece önemlidir. Bu nedenle kurumlara kayıt yapılmadan önce mutlaka detaylıca araştırılması ve sunulan hizmetlerin kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekir. Ancak sorumlu eğitim bilincine sahip ve öğrenci yönlendirmesini doğru şekilde yapabilen dershaneler başarı grafiğini yükseltebilir. Bunun için de tercih edilen dershanenin hem akademik kadro itibariyle hem de uygulanan eğitim metotları itibariyle güçlü bir alt yapıya sahip olması gerekir.

Özel Odtülüler Dershanesi Eryaman bölgesinde tercih edilebilecek dershanelerden bir tanesidir. Odtülüler Dershanesi, sadece akademik anlamda değil, sunmuş olduğu hizmetlerin tamamında daima alanının en iyisi olmayı hedeflemiştir. Modern bir eğitim anlayışı ile hareket etmeyi kendisine ilke edilen Odtülüler Dershanesi’nde, her bir öğrenciye bireysel olarak yaklaşılır. Çünkü her öğrencinin anlama süresi ve şekli birbirinden farklıdır. Bu şekilde öğrencilere amaca yönelik ve çözüm odaklı bir eğitim sistemi sunulmuş olur.

Odtülüler Dershanesi’nin en önemli avantajlarından biri de koçluk hizmetidir. Alanında uzman eğitim koçlarımız, öğrencilerin hem akademik hem de psikolojik anlamdaki ilerleyişini daima kontrol ederler. Ayrıca öğrencinin yeteneklerinin keşfedilmesi ve bu yeteneklere en uygun kariyer ve çalışma planının hazırlanması da eğitim koçlarımızın görevleri arasındadır. Eğitim sürecinde öğrenci koçlarımıza uzman rehberlik servisimiz de eşlik eder. Öğrencilerin akademik durumunun sürekli kontrol edilmesi ve analizler yapılarak ek ders ve etüt planları hazırlanması da rehberlik servisimizin görevleri arasındadır.

Eryamanın En İyi Dershanesi

Eryamanın En İyi Dershanesi

Dershane denilince akla ilk olarak öğrencilerin derslerine ve kendileri için son derece önemli olan merkezi sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olan kurumlar gelir. Özellikle ülkemizde, öğrencilerin tercih edeceği birçok dershane bulunur. Elbette hem öğrenciler hem de veliler, bu dershaneler arasında en iyi hizmet verenin hangisi olduğunu merak ederler. Yapılacak iyi bir araştırma veya dershane yetkilileri ile düzenlenecek birebir görüşmeler, kurum hakkında fikir edinilmesi açısından kolaylık sağlar.

İyi Bir Dershanede Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Dershane arayışına giren birçok öğrenci ve veli, tercih edilebilecek birçok seçeneğin olduğu hemen fark eder. Ülkemizin hemen hemen tüm şehirlerinde, hem yerel hem de ülke çapında hizmet veren birçok dershane bulunur. Dershane sayısının bu denli fazla olması, hem eğitim sistemimizle hem de merkezi sınavların ana belirleyici unsur olmasıyla yakından ilişkisi vardır. Ayrıca dershanelerin sınava yardımcı olmasının yanında, okul dersleri için de tercih edilmesi, sayılarının artmasını sağlayan diğer bir unsurdur. Seçilecek olan dershanenin kaliteli bir eğitim anlayışını benimsemiş olması, öğrencinin başarısını da doğrudan etkiler. Bu nedenle Ankara Eryaman’da ikamet eden birçok veli ve öğrenci, Eryamanın en iyi dershanesi hangisidir sorusunun cevabını merak eder.

Bu sorunun cevabını tayin edebilmek için bazı noktalara dikkat edilmesi, büyük ölçüde fikir verebilir.

  1. Disiplin Kuralları: İyi bir dershanede aranması gereken ilk özellik, belirli bir disiplin prosedürüne sahip olup olmadığıdır. Disiplin, bilindiği üzere hem başarının sağlanabilmesi için gereken önemli bir unsurdur. Bu nedenle iyi bir dershanede, öğrencinin konsantrasyon seviyesini yükseltecek ve sorumluluk bilincini geliştirecek bir takım kurallar mutlaka mevcuttur.
  2. Uzman Akademik Kadro: İyi bir eğitim ancak bilinçli ve bilgi düzeyi yüksek olan eğitimciler ile sağlanabilir. Bu nedenle kaliteli dershanelerde görev yapan eğitimciler, alanında uzman kişiler arasından seçilir.
  3. Ders İçi ve Ders Dışı İmkanlar: Bir dershanenin kalite algısını belirleyen diğer bir unsur ise öğrenciye sunmuş olduğu ders ekipmanları ve kütüphane imkanlarıdır.

Odtülüler Dershanesi ise tüm bu maddeleri göz önüne alarak Eryamanın en iyi dershanesi olabilmek adına gelişimini artırarak sürdürmektedir