Eryaman Odtülüler Dershanesi

Geleceğe yüzünü dönen her alan, ilerlemek ve daha farklı bir boyuta geçmek durumundadır günümüzde. Çünkü ışık tutmak, bu bağlamda ilerlemek ve rotayı hep daha iyiye çevirmek şu dönemin şartlarına göre olması gerekendir. Eğitim de bu bağlamda yüzünü geleceğe dönen ve zaten dönmesi de gereken bir sektör halindedir. İlerleyen her süreci kendi içerisine entegre etmesi ile, çağın getirdiklerini kendinde ve beraberindekilerle buluşturmasıyla eğitim başlı başına bir vizyondur yorumunu yapmak yanlış olmaz.

Bu gelişmişlik ve ileri gidiş içerisinde okullar tam olarak eğitim kapsamında yeterli kalamamakta. Okullara ek olarak birçok alanda eğitim verilmeye başlanmakta. Bu eğitim merkezleri de dershaneler, kurslar ve etüt merkezleri tarzındaki yerler olarak karşımıza çıkmakta. Eryaman Odtülüler Dershanesi de bu kapsamda karşımıza çıkan yerlerden bir tanesi. Ankara’daki misyon ve ileriye dönük amaçları gerçekleştirmeye odaklanmış, taviz vermediği ilke ve kuralları ile kalitesini kendi göstermiş olan bir kurum olan Eryaman Odtülüler Dershanesi, günün şartlarına uyma konusunda aşırı iddialı olan kuruluşlardan bir tanesi.

Dershaneler en genel anlamda yardımcılardır. Her türlü desteği ve yardımı sağlayan sağ kol gibidirler. Eryaman Odtülüler Dershanesi de temelini bilimden alan bir dershane olma özelliğindedir. Bahsedilen tüm yenilikleri içerisinde barındırmayı amaç haline getirmiş, öğrenci iletişimi konusunda mesai harcayan ve istenileni, isteyene, istediği şekilde sunmak için çabalayan bir kurumdur Eryaman Odtülüler Dershanesi.

Eryaman Odtülüler Dershanesi, akademik kadrosunun tecrübesi, eğitime verdiği önem ve değer, vazgeçmediği doğruları ile her zaman öğrenci ile psikolojik anlamda da bir yakınlık içerisinde olan bir kurum. Eryaman Odtülüler Dershanesi, öğrencinin o beklediği moral ve motivasyonu en kestirme yoldan da, en dolaylı yoldan da ona sunmayı amaçlayan bir merkez adeta.

Dershanenin o yardımcı ve takviye yapısını kendine amaç bilmiş olan Eryaman Odtülüler Dershanesi, bu uğurda devam eden tüm süreçleri en kaliteli şekilde kendi bünyesine almayı da hedeflemektedir aynı zamanda. Eryaman Odtülüler Dershanesi, ilgisi ve verdiği güven duygusu ile Ankara’da güvenilir bir merkez arayan herkes için verimli bir seçenek haline gelmiştir.

Bağlıca Dershaneler

Eğitim alanının farklılaşıp, gün geçtikçe fazlaca boyut kazanmasının ardından diğer pek çok şeyde olduğu gibi eğitimin de önemi giderek arttı. Eğitim zaten başlı başına öneminin fazlaca artması gereken bir sektördür. Çünkü öğrenciler ilerleyen dönemin yetişkinleridir. Aileleridir ve belki de yöneticileridir. O yüzden temeli iyi atılmış bir nesil hep daha ileriye gidecektir. Burada sorumluluk eğitim kurumlarına da düşmektedir. Dershaneler, etüt merkezleri, okullar ve bu tarz birçok eğitim kurumu bu bazda eğitim vermektedir. Bağlıca dershaneler de bu alanda çeşitlilik gösteren Ankara’nın önde gelen eğitim bölgelerindendir diyebiliriz.

Bağlıca dershaneler Ankara’da dershane arayışında olanlar için güzel ve tercih edilebilir bir bölgedir. Dershaneler, öğrenci ile etkileşim konusunda üst düzeyde temas sağlayan ve bunu yaparken de eğitimin imkân ve olanaklarını sonuna kadar kullanan kurumlardır. Bağlıca dershaneler de bu doğruda hareket etmektedirler. Birçok tercih ve seçeneği içinde bulunduran bir merkez olarak Bağlıca dershaneler, velinin de öğrencinin de isteğini harmanlayarak en uygunu sunma konusunda oldukça geniş bir yer ayırmıştır yapmak istediklerine. Dershaneler öğrenciler için bir ev kadar rahat hissettirmeli ve öğretmenler de bir aile bireyi gibi düşündürmelidir öğrenciler için.

Bağlıca dershaneler de bu bağlamda geleceğe yönelik iyi birer vatandaş, iyi birer insan ve iyi birer öğrenci yetiştirmek için çabalamaktadır. Bu dershanelerin ortak özelliği olduğu gibi, Bağlıca dershaneler kavramının da ortak özelliğidir. Dershaneler öğrencilerin okuldan önce ya da sonra fazlasıyla zaman geçirdikleri merkezlerdir. Bu merkezler, öğrenciler için en ideal yerler olmak durumundadır. Öğrenciler bu merkezlerde kendilerini rahat hissetmelilerdir. Bağlıca dershaneler de farklı seçenekleri ile öğrencilere ve ailelerine de farklı seçenekler sunmaktadır.

Bağlıca dershaneler, Ankara’da ilgili bölgelerde olanlar için güzel birer seçenektir. Bu seçenekleri kullanmak ve karşılaştırıp, en uygununu bulmak isteyen tüm veliler Bağlıca dershaneler kapsamında araştırma yapabilirler. Tüm araştırmaları tamamlayıp, ona göre bir karar vererek öğrenciler için eğitime başlanabilmektedir. Dershaneler en kolay yoldan yardımcı olan kestirmelerdir. İyi değerlendirildiğinde de öğrenciler için en güzel şanslardan bir tanesi olarak nitelendirilir.

Gerçek Odtülüler Hangisi?

Her sürecin ve her durumun farklılaşıp, boyutlandığı gibi eğitim sektörü de fazlalaşıp boyutlanan bir alan haline geldi. Sadece okullarda verilen eğitimin yetersiz geldiği durumlarda, ek olarak birçok eğitim kurumu kurs tarzında yerleri açarak, ek eğitim alanında bir seyir haline geçti. Bu bağlamda da eğitim veren kurumlar, dershaneler önem kazandılar. Odtülüler kurumu da bu kurumlardan birisidir. Peki, gerçek Odtülüler hangisi? Sorusunu duyduğumuz zaman ne söylemeliyiz?

Bu soru cevabı çok net belli olan sorulardan bir tanesidir. Gerçek Odtülüler hangisi dendiğinde; bilime yakın ve yatkın, günü iyi değerlendirebilen, yeniliğe açık bireylerdir. Bu bireyler, ülkeye kendilerini ait hissetmekten çekinmezler. Odtülüler kurumunun yetiştirmiş olduğu insanlar, Atatürk ilke ve inkılaplarını temele alan bir çerçevede devam ederler. Bu yüzden de gerçek Odtülüler hangisi sorusunun muhattabı olan insanlar inovasyonu benimsemiş olanlardır hiç şüphesiz.

Dershanelerin çeşitlendiği ve farklılaştığı bu dönemde eğitim kurumları da giderek kalitelerini arttırmaktadır. Odtülüler kurumu da bu bağlamda kalitesi ve farklılığını arttırmıştır. “Gerçek Odtülüler hangisi?” diye sorulduğunda verilecek cevap da bu bağlamda basittir. Gerçek Odtülüler, çağın gerektirdiği gibi yaşayan, iş ve sosyal hayata entegre, yüzyıla kendine çevirmiş ve yüzünü aydınlığa dönmüş kimselerdir. Gerçek Odtüler hangisi sorusunun muhattabı bu insanlardır.

Eğitimin başkalaştığı, öğrencilerin giderek istek ve beklentilerinin çoğaldığı bu düzlükte, dershaneler de öğrencilere yönelik birçok program uygulamaya başladılar. Öğrenci potansiyellerini, olması gerekenle birleştirip kaliteli bir çerçevede hizmet sunmaya başladılar. Odtülüler kurumu da dershanenin bu tarafını kendine yansıtmayı başarmış bir kurum oldu. Gerçek Odtülüler hangisi sorunun cevabı da aslında bu paragraflarda da az çok belirlenmiş oldu. Gerçek Odtülüler hangisi diye düşünüldüğünde verilecek cevaplarda bu betimlemelere de yer fazlasıyla ayrılmış.

Aydınlık, okuyan, araştıran, bilen, bilmese de öğrenmeye çalışan ve merak eden kesim Gerçek Odtülüler hangisi sorunun cevabını oluşturuyor aslında. Odtülüler kurumunun hedeflerinden biri de aslında bu. Bu yenilikçi ruhu devam ettirmek ve çok daha ileri boyuta taşımak. Bunun başarılması da birçok etmene bağlı konumda. Tüm bağlı etmenleri dershaneler de kendi bünyelerine almış durumdadır.

Odtülüler Eryaman

Boyutsal anlamda farklı bir gelişim gösteren eğitim sektörü bazı zamanlarda ve bazı dönemlerde yetersiz kalabilmekte sadece okul bazlı olarak. Genel anlamda bakıldığında okulun oluşturmuş olduğu boşluğu doldurucu nitelikte birçok destek bulunmakta. Bu desteklerden ilk akla geleni hiç şüphesiz, dershanelerdir. Dershaneler, uzun dönemlerdir tercih edilen en iyi takviye eğitim kaynaklarıdır.

Büyükşehirlerdeki öğrenci fazlalığı, dershane ve etüt merkezleri bazında ileri boyutta bir yelpaze sunulmasına sebep olmuştur diyebilmekteyiz. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde birçok merkez giderek daha fazla büyüyen bir çerçevede ilerlemektedir. Ankara bazında bakarsak, Odtülüler Eryaman, kaliteli kadrosu ve tecrübeye dayanan eğitime odağı ile dikkat çekmektedir yorumunu yapmak yanlış olmaz.

Odtülüler Eryaman, bilimin tüm gelişmelerini ve hatta düzenin tüm gelişmelerini içinde barındıran ve öğrenciye de bu formatla eğitim sunan bir kurumdur. Odtülüler Eryaman, Ankara’da geleceğe ve aydınlığa yüzünü dönen herkesin tercihi olabilecek boyutta bir hizmet sunmaktadır.

Çağın tüm yeniliklerini, eğitim sektörüne adapte eden, tüm detayları birçok ya grubuna uyduran ve bunu yaparken de kaliteyi esas baz olarak kullanan bir kurumdur. Odtülüler Eryaman, ilkeleri ve benimsedikleri ile velinin ve öğrencinin tüm beklentisini en uygun şekilde sunmayı amaçlamış olan bir kuruluştur. Odtülüler Eryaman, bir öğrencinin hem okul hayatında, hem de sosyal yaşamda daha aktif ve daha verimli olabilmesi için çaba vermekte ve bir dershane olarak, öğrencilere koçluk düzeyinde bir eğitim vermektedir.

Odtülüler Eryaman, başarıya ulaşma ve istenileni elde etme bazındaki konularıyla eğitim sektörün yeni nesil tüm düzenlemelerini de harmanlayarak yönünü o tarafa doğru çevirmiş olan bir kurum olma özelliği ile de kaliteli bir rotadadır. Odtülüler Eryaman, geleceğe yönelik birçok alandaki gelişmeleri kavramsal anlamda tamamlayarak, bu bazda hizmet sunmayı amaçlamıştır.

Odtülüler Eryaman da, sadece bir kesime değil, diğer pek çok yaş grubundan insana hitap etmesi ile farklılıkları barındırmakta olan bir kurumdur. Bu kurum, daha iyiyi ve daha kaliteliyi hedeflemiştir. Bu hedeflediğine de ulaşmak için de gereken her şeyi, gereken zamanda yapacağı konusunda nettir.

Gerçek Odtülüler Nerede?

Bir bireyi değiştirmek, bir aileyi ve hatta bir toplumu değiştirmek demektir. Bir bireye dokunmak, bir öğrenciye dokunmak diğer birçok şeye de dokunmak demektir. Bir şeyleri değiştirmek, her şeyi değiştirmek demektir. Bu değişimin en kestirme yolu hiç şüphesiz eğitimdir. Eğitim her şeyi değiştirebilir ve eğitim birçok şeyin önüne geçebilir. Bu yüzden de artık daha da boyutlanan eğitim konusu, birçok alanı etkilemektedir. Özellikle dershaneler, okullara ek olan kurumlar olarak son dönemlerde giderek daha da ilgi ve dikkat çekmeye başladılar. Özellikle büyükşehirlerdeki çok fonksiyonlu dershaneler, velilerin ve öğrencilerin isteklerine tamamen hitap etmektedir. Bu bağlamda Ankara’da Odtülüler kurumu, bu vizyonu gerçekleştirmek için çaba sarfeden kurumlardandır. Gerçek Odtülüler nerede diye soracak olunursa da, bilimin olduğu her yerde gerçek Odtülüler vardır. Aydınlığın olduğu her yer gerçek Odtülüler nerede sorusunun cevabıdır. Gerçek Odtülüler nerede diye tekrar sorulacak olunursa da bu cevaplara ek olarak araştırmayı seven, geleceğe dönük, yenilikleri kendine uydurabilen her Odtülüler kurumu öğrencisi gerçek Odtülüler nerede sorusunun muhattabıdır.

Eğitim ve öğretim birçok alanda olduğu gibi gelişime açık bir sektörüdür. Gelişmeyi kendine en kolay uydurabilen sektördür desek yalan söylememiş oluruz. “Gerçek Odtülüler nerede?é sorusu da bu bağlamda gelişmesi en olağan noktaları kendisinde bulundurmaktadır. Gelişime açık bir konuma kendini getirmesiyle de bilinen Odtülüler kurumu öğrencileri, gerçek Odtülüler hangisi sorusunun cevabını, duruşları ve kattıkları ile göstermektedirler. Yeniliğe ayak uyduran bu nesil, her zaman ileriye dönük bir portrede kendine yer bulmuştur.

Eğitimin olduğu her alanda yenilik vardır. Yeniliği kendine amaç edinen herkes, muhakkak ilerler. Odtülüler kurumu da bu bağlamda bu inovasyonu hem yakın süreli misyon, hem de uzun süreli vizyon olarak görmüştür. Gerçek Odtülüler dershanelerinin muhattabı da bu bağlamda hem misyon olarak, hem de vizyon olarak bu düşünceleri benimseyen insanlardır.

Eğitimin alışkanlıktan ziyade, gereklilik olduğunun bilindiği bu düzlükte, danışılan insanın kalitesi çok daha önemli ve çok daha özeldir. Bu yüzden de dershaneler bu bazda çok daha önemlidir.

Eryaman Teog Kursu

İyi bir kariyere sahip olmak, iyi bir üniversiteden mezun olmayı, iyi bir üniversite kazanabilmek ise iyi bir lise eğitimi almış olmayı gerektirir. Lise dönemi, eğitim hayatının en önemli dönüm noktalarından biridir. Öğrencilerin hangi lisede eğitim göreceği ise Teog adı verilen sınavlar ile belirlenir. Bu sınavda elde edilecek iyi bir başarı sıralaması, iyi bir lisede eğitim almanın kapısını aralayabilir. Bu nedenle Teog sınavı, tüm öğrencilerin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır.

Teog Kursu Nedir, Öğrencilere Neler Sunar?

Kurs kavramı ülkemizde oldukça yaygındır. Birçok kişi de dershaneler ile kurslar arasında ne gibi farklılıklar olduğu merak eder. Dershanelerde genel olarak okul eğitim programları ile uyumlu olacak şekilde hareket edilir. Kurslarda ise zamanı daha verimli kullanabilmek öncelikli hedeftir. Bu nedenle kurs programları belirlenirken bireysel yaklaşım ile öğrencinin kendisine sınavda avantaj sağlayacak alan derslerine hakim olması amaçlanır.

Teog kurslarının öncelikli hedefi, öğrencilerin yıl sonunda girecekleri sınava etkin bir şekilde hazırlanabilmelerini sağlamaktır. Teog sınavı, 6, 7 ve 8. Sınıfın tamamını kapsayan oldukça geniş bir içeriğe sahiptir. Kurslarda ise bu üç yıla ait konuların tekrarı yapılır ve soru çözümleri ile konuların iyice pekiştirilmesi sağlanır. Ayrıca kurs ortamında, öğrencilerin anlamakta problem yaşadıkları konuların tekrar anlatılması sunulan bir diğer avantajdır.

Teog Kursuna Kayıt Yapmadan Önce…

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde kayıt yapılabilecek birçok Teog kursu bulunur. Eryaman Teog kursu bakımından birçok seçeneğin sunulduğu bölgelerden biridir. Bu durum da öğrencilerin seçim yaparken zorlanmalarına neden olur. Ancak bu süreç oldukça önemlidir. Çünkü tercih edilecek kursun eğitim düzeyi, sınavda elde edilecek başarıyı etkileyebilecek önemli bir faktördür.

Herhangi bir Teog kursuna kayıt yapılmadan önce detaylı bir araştırma sürecinin gerçekleştirilmesi gerekir. Araştırılması gereken ilk husus ise, kayıt yapılması muhtemel olan kursun geçmiş dönem öğrencilerinin fikirlerinin hangi doğrultuda olduğudur. Ayrıca kayıt yapılmadan önce, ilgili kurumun hangi ders materyallerini sunacağı, etüt düzenleme ve birebir ders verme imkânlarının nasıl olduğu hakkında da mutlaka fikir sahibi olunmalıdır.

Eryamanın En İyi Dershanesi

Dershane denilince akla ilk olarak öğrenciler için son derece büyük bir öneme sahip olan merkezi sınavlara etkin bir şekilde hazırlanabilme imkânı sunan özel eğitim kurumları gelir. Ülkemizin genç bir nüfus yapısına sahip olması ve hem üniversite hem de lise yerleştirme sınavlarına giren öğrenci sayısının her yıl artış göstermesi, dershanelerin de yaygınlaşmasına neden olmuştur. Dershane sayısının fazla olması da kurum tercihini bir nebze olsun zorlaştırabilir. Hem veliler hem de öğrenciler, bu kurumlar arasından daima en iyi olanını seçmek için çaba gösterirler. Eryaman ve civar semtlerde yer alan öğrencilerin de aklına çoğu zaman “Eryamanın en iyi dershanesi hangisi?” sorusu gelir.

İyi Bir Dershane Kendisini Belli Eder!

Dershane seçimi, özellikle de sınava hazırlık döneminde olan öğrenciler için son derece önemlidir. İyi bir dershane, öğrenciyi hem akademik hem de ruhsal olarak sınava hazırlayabilecekken, yapılacak kötü bir tercih ise hem zaman hem de para kaybı anlamına gelir. Ancak kurum arayışındayken dikkat edilecek olan birkaç nokta, ilgili dershanenin düzeyi hakkında önemli fikirler verir.

  1. Geçmiş Tecrübelerden Yararlanın: Bir dershanenin eğitim düzeyi hakkındaki en net bilgi, geçmişte o dershaneden eğitim almış olan öğrencilerden alınabilir. Bu nedenle kayıt yaptırılması düşünülen dershane hakkında görüş alınması önemli fikirler verebilir.
  2. Akademik Personelleri Araştırın: Bir alanda uzman olmak ve uzman olunan konuyu anlaşılabilir şekilde aktarabilmek, iyi bir eğitimin ilk adımıdır. Bu nedenle kayıt yaptırılması muhtemel olan dershanelerde eğitim veren öğretmenlerin uzmanlık derecesinin öğrenilmesi son derece önemlidir.
  3. Eğitime Yeni Bir Bakış Açısı; Öğrenci Koçluğu: Modern bir eğitim anlayışı ile hareket eden dershanelerin ortak noktalarından biri, öğrenci koçluğu hizmeti sunmalarıdır. Öğrenci koçluğu hizmeti kapsamında, her öğrencinin zihin yapısı ve gereksinimlerine göre özel programlar hazırlanır. Ayrıca deneyimli koçlar sayesinde, öğrencinin yeteneklerine ve zevklerine göre uygun kariyer planlaması yapılması gibi hizmetler de sunulur.
  4. Ders Ortamı: Verimliliğin artırılması için, ders ortamının da elverişli olması gerekir. Bu nedenle kayıt yaptırılmadan önce, ilgili dershanenin kütüphane ve dersliklerinin görülmesi önem arz eder.

Eryaman Kurslar

Kurs merkezi, esnek bir eğitim metodunu benimsemiş ve dershanelere göre bazı farklılıkları bulunan özel eğitim kurumlarıdır. Kurslar, genellikle merkezi sınavlara hazırlık için tercih edilen kurumladır. Bu kurumlarda, genel derslerin aktarılmasından ziyade, alan derslerine yoğunlaşılır ve sınavlarda gösterilecek olan başarının yükseltilmesi amaçlanır. Ayrıca kurslarda öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri ve sınav ortamına uyum sağlayabilmeleri için düzenli olarak deneme sınavları düzenlenir. Bu sınavlar sayesinde öğrencilerin başarı düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmaları da sağlanan bir diğer avantajdır.

Ülkemizde, dershane sayısında olduğu gibi kurs sayısında da son yıllarda büyük bir artış gözlenmektedir. Bunun ana nedenlerinin başında ise değişen sınav müfredatı gelir. Sınav müfredatındaki değişiklikler, çoğu zaman öğrencilerin profesyonel yardım almalarını bir gereksinim haline getirir. Bu nedenle ülkemizin hemen hemen her yerinde, öğrencilerin hizmetine sunulmuş birçok kurs merkezi bulunur. Ankara Eryaman kurslar bakımından birçok seçeneğin sunulduğu bölgelerden biridir.

LGS Hazırlıkta Kurs Merkezleri

Lise, eğitim hayatının belki de en önemli dönemidir. Çünkü lise dönemi, üniversiteye geçiş dönemi olmakla birlikte hangi seviyede bir üniversitede öğrenim görüleceğini belirleyen en önemli unsurdur. Bu nedenle, iyi bir lisede öğrenim görmek, belirlenen üniversiteyi kazanmanın en önemli anahtarıdır. Hangi lisede öğrenim görüleceği ise LSG sınavları ile belirlenir. Bu sınavlarda gösterilecek olan başarı, bireyin iyi bir lisede öğrenim görmesini sağlar. LGS kurslarında ise bu sınava yönelik çalışmalar yapılır. Böylece öğrencilerin sınava hem akademik hem de psikolojik bakımdan hazır olması amaçlanır.

TYT – AYT Sınavlarına Hazırlıkta Kurs Merkezi

TYT ve AYT (eski isimleri ile YGS ve LYS), ülkemizde düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarının genel adıdır. 4 yıllık örgün lise eğitiminin ardından öğrenciler, bu iki sınavdan alacakları puan ile herhangi bir üniversite eğitim programına yerleşirler. İyi bir üniversitede alınacak eğitim, iyi bir kariyer için son derece önemlidir. Bu nedenle kurs merkezlerinin çoğunda TYT ve AYT sınavlarına yönelik çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar hem akademik gelişimi kapsar hem de öğrencilerin sınava mental olarak da hazır olmasını amaçlar.

Eryaman LGS Kursu

LGS (Liselere Giriş Sınavı), ortaokul sürecinden sonra öğrencinin hangi lisede öğrenim göreceğinin belirlenmesi için yapılan sınavdır. Lise eğitimi, ortaokul ve üniversite eğitimi arasında bir köprü vazifesi üstlenmesi itibariyle son derece önemlidir. Öğrencinin alacağı iyi bir lise eğitimi, hayallerindeki üniversite ve kariyer hedeflerine ulaşabilmesini çok daha kolay bir hale getirir. Bu nedene LGS sınavında elde edilecek başarı, öğrencinin gelecek eğitim süresi üzerinde son derece kritik bir öneme sahiptir. LGS kurslarında ise sınava yönelik çalışmalar yapılarak, öğrencinin hem akademik hem de mental olarak hazır bir hale getirilmesi öncelikli hedeftir. Hizmet alınabilecek kurs sayısı da bir hayli fazladır. Eryaman LGS Kursu konusunda çokça seçeneğin sunulduğu bir bölgedir.

  1. Sınıf Öğrencileri İçin LGS Kursu

LGS sınavı, 8. Sınıfın sonunda düzenlenir. Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri ve Yabancı Dil, öğrencilerin LGS sınavında sorumlu oldukları derslerdir. Alan içerikleri fark etmeksizin, öğrencilerin tamamı bu derslerin hepsinden sorumludur. 8. Sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS kurslarında ise bu derslere ait konuların tamamı en başından tekrar edilir. Ayrıca tüm kurs süresi boyunca düzenli olarak soru çözümü etkinlikleri düzenlenerek konuların iyice pekiştirilmesi sağlanır. Yapılan deneme ve tarama sınavları ile de öğrencilerin hem başarı düzeylerinin tespit edilmesi sağlanır hem de sınav ortamına ve şartlarına hazırlanabilmeleri amaçlanır.

  1. ve 7. Sınıf Öğrencileri İçin LGS Kursu
  2. ve 7. Sınıf öğrencileri de LGS sınavına hazırlanabilmek için kurslardan yardım alabilirler. Her iki sınıf için de hizmet veren LGS kursları, bu eğitim sürecini “ön hazırlık” olarak adlandırırlar. Yapılacak ön hazırlık sayesinde LGS sınavında elde edilecek başarı ciddi oranda artırılabilir. Çünkü LGS sınavında öğrenciler toplamda 6 dersten sorumludurlar. Tüm içeriklerin son seneye bırakılması, hem öğrencinin çok fazla yorulmasına hem de zaman yetersizliğine neden olabilir. Bu da sınav esnasında dezavantaj oluşturabilecek bir durumdur. Bu nedenle sınava ön hazırlık yapılması son derece önemlidir. 6. ve 7. sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS kursları ile başarılı bir ön hazırlık süreci gerçekleştirilebilir.

Eryaman Etüt Merkezi

Okul dönemi, özellikle de eğitim hayatına yeni başlamış olan çocuklar için bazı zorluklar doğurabilir. Veliler ise, bu dönemde çocukların en büyük yardımcısıdır. Veli eşliğinde yapılan ders etkinlikleri, öğrencinin hem özgüvenini yükseltir hem de başarı oranının artırılmasını sağlar. Ancak zamanla birçok velinin bilgi durumu, öğrencinin derslerine yardımcı olabilmesi için yetersiz gelir. Ders etkinliklerinde anne veya babasından yardım almaya alışmış öğrenciler ise bu durumda bazı zorluklar ile karşı karşıya kalabilirler.

Bir diğer durum ise çalışan anne – baba faktörüdür. Özellikle her iki ebeveynin de tam zamanlı bir işte çalışmak durumunda olduğu senaryolarda, öğrenciler ders konusunda ilgisiz kalabilirler. Bu durum da çoğu zaman öğrencilerin başarı düzeyinin düşük olmasına veya ders konusundaki sorumluklarını tam olarak yerine getirememesine neden olur. Her iki durum, öğrencinin düşük ders notlarına sahip olmasına ve buna bağlı olarak özgüven eksikliği yaşaması ile sonuçlanabilir.

Ancak iyi bir etüt merkezi, benimsemiş olduğu eğitim modeli ile tüm bu durumlara çözüm getirebilecek potansiyele sahiptir. Öğrencilerin derslerde karşılaştığı problemler, etüt merkezlerinde yapılan çalışmalar ile kolayca aşılabilir. Ayrıca öğrencilerin zorlandıkları ödevlerde ve projelerde de etüt merkezinin büyük faydaları vardır. Sınav dönemlerinde de etüt merkezleri öğrencilere yoğun şekilde hizmet verirler. Öğrencilerin okul notlarının yüksek tutulması, bir etüt merkezinin öncelikli hedefidir.

Etüt Merkezlerinde Yapılan Etkinlikler

Etüt merkezi denilince akla ilk olarak öğrencilerin sadece ders çalıştığı, soru çözdüğü, birebir konu anlatım hizmeti aldığı özel eğitim kurumları gelir. Bu düşünce her ne kadar doğru olsa da, etüt merkezinin aynı zamanda sosyal etkinliklerin de sunulduğu bir ortam olduğu pek çok kişi tarafından bilinmez. Etüt merkezlerinde zaman zaman öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda özel etkinlikler düzenlenir. Bu etkinlikler ise genellikle öğrencilerin sosyokültürel düzeyini geliştirecek yöndedir.

Etüt merkezleri, özellikle de her iki ebeveynin çalışma oranının yüksek olduğu bölgelerde daha aktif hizmet verirler. Eryaman etüt merkezi konusunda birçok seçeneğin sunulduğu bir bölgedir. Yapılacak iyi bir araştırmadan sonra, öğrencinin herhangi bir etüt merkezine kolayca kaydı yapılabilir.